Ven. Assoc. Prof. Dr. Phra Dhammavajiramedhi

Ven. Assoc. Prof. Dr. Phra Dhammavajiramedhi

Vice Rector for Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Palisuksa Buddhagosa Campus Thailand